Tuesday, 20 September 2016

Italian holiday

Hi healthy eaters!
We would like this post to be very nostalgic since it is connected with one of our main passions- travelling. However, instead of a long discussion about breathtaking atmosphere of Italy, we offer you food guide of all the tested places in Rome, Milan and Florence. If you want to feel the climate of sunny, rosemary and lemon smelling Italy, go on and swipe down!

Chciałybyśmy, żeby ten post był bardzo nostalgiczny, bo odnosi się do jednej z naszych największych pasji- podróżowanie. Jednak zamiast długiej dyskusji na temat cudownej stmosfery Włoch, przedstawiamy wam jedzeniowy przewodnik po wszystkich przetestowanych miejscach Rzymu, Mediolanu i Florencji. Jeśli chcesz poczuć klimat słonecznych, pachnących rozmarynem i cytrynami Włoch, przewiń dalej!


Antipasti

Our first night in Italy, first restaurant tested, 5 km drive, agrotourism, full of scepticism, tired after 14-hour road trip. And we order this plate. The best plate of antipasti in my life. Four kinds of cheese, four kinds of ham, onion chutney with cherries, two bruschettas with pancetta and two non-identified-but-really-delicious savoury cookies. My experience with antipasti is not very advanced but it does not change a thing. This plate was perfect.

Pierwsza noc we Włoszech, pierwsza przetestowana restauracja, 5 kilometrów drogi, agroturystyka, pełni sceptycyzmu, zmęczeni po 14 godzinach drogi. I zamawiamy ten talerz. Najlepsze antipasti jakie kiedyolwiek próbowałam. Cztery gatunki sera, cztery gatunki szynki, chutnej cebulowo-wiśniowy, dwie bruschetty z pancettą i dwie niezydentyfikowane-ale-nieziemsko-dobre wytawne ciasteczka. Moje doświadczenie z antipasti nie jest szczególnie zaawansowane ale to nic nie zmienia. To było świetne.Antipasti on the go
Motto of the trip? Simplicity. Our everyday supper/lunch/midday snack: antipasti in our edition. Prosciutto + pecorino + olives + focaccia.

Motto wycieczki? Prostota. Nasza codzienna kolacja/lunch/przekąska: antipastki w naszej wersji. Prosciutto + pecorino + oliwki + foccacia.


Breakfast

Panini
Italian must. Simple as it sounds - Panino (bread-roll, ciabatta), usually pecorino + parma ham. And to be honest, it is delicious in its simplicity. Add cappuccino and you have a perfect set for breakfast.

Włoski obowiązek. Proste tak samo jak nazwa - Panino (chlebek, ciabatta), zazwyczaj z pecorino i szynką parmeńską. Będąc szczerym, nieziemski smak tego dania tkwi właśnie w jego prostocie. Do tego włoskie cappucino i idealne śniadanie gotowe.

I Ghibellini
Piazza di San Pier Maggiore, 8
FirenzeItalian-style breakfast
Crostini + coffee, trendy district, famous cafeteria. Nice trio, trust me. In Italy culture of eating 'breakfast like a king' is not adored at all. What is an obviousness is a sweet pastry with coffee. That is all. And this is beautiful.

Crostini + kawa, modna dzielnica, słynna kawiarnia. Ciekawe połączenie, wierzcie mi. We Włoszech idea jedzenia 'królewskiego śniadania' nie jest ani trochę celebrowana. Oczywsite jest za to zamówienie kawy i czegoś słodkiego. To wszystko. I to jest piękne.

Necci dal 1924
Via Fanfulla da Lodi, 68
Pigneto, Roma


Coffee, of course.
Cafe means espresso, latte only milk, always full of aroma, available literally everywhere. Italian coffee summarized in one sentence. It is difficult to recommend only one place in Italy where coffee is absolutely stunning, because it is almost in every place. I will focus on two eniterly different. First one, well-known high-street shop, the second one also well-known but for its specially prepared coffee with extra creamy milk.

Cafe oznacza espresso, latte samo mleko, zawsze pełna aromatu, dostępna dosłownie wszędzie. Włoska kawa podsumowana w jednym zdaniu. Ciężko jest polecić jedno miejsce we Włoszech gdzie kawa jest absolutnie nieziemska, bo taka jest niemalże w każdym miejscu. Skupię się na dwóch, całkowicie odmiennych. Pierwsze z nich, dobrze znana, sieciowa kawiarnia. Druga także dobrze znana, ale słynąca ze specjalnie przyrządzanej kawy z bardzo kremowym mlekiem.


Panini Durini
Many localizations in Milan


This cafe above I have found by simply entering 'best cafe in Rome'. I will just say that people who recommend this place are right. Cafe with tradition and extra creamy cappuccino.

Sant'Eustachio il Cafe
Piazza di S.Eustachio
Rome


Pasta & more

Truffles. Simply
TripAdvisor was my best friends this time, totally. Checking best places to eat in Rome has been my duty. And so I found little restaurant which serves (allegedly) the best truffle pasta in the whole Rome. You only live once (love this motto) so why not try the most delicious mushrooms in the World? And... it really was the most delicious choice. Really. Equally, the best pasta I have ever eaten. I won't say more, I will just post photos.

TripAdvisor był moim bliskim przyjacielem swego czasu, zdecydowanie. Wyszukiwanie najlepszych miejsc aby zjeść w Rzymie było moim obowiązkiem. I tak oto znalazłam tą małą restaurację która serwuje (rzekomo) najlepszy makaron z truflami w całym Rzymie. Żyje się raz (uwielbiam to motto) więc dlaczego nie spróbować najlepszych grzybów na świecie? I to rzeczywiście był najlepszy wybór. Na prawdę. A jednocześnie najlepszy makaron jaki kiedykolwiek jadłam. Nie będę pisać nic więcej, tylko załączę zdjęcia.

Osteria Barberini
Via Della Purificazione, 21
Rome


Lunch time
Eating in Milan vs eating in Rome are two totally different stories. Sadly, no more parmegiano&parma ham. Milan is full of restaurants which are into healthy style of living with only small relation with Italian tradition. However, you can still eat well.

Jedzenie w Mediolanie vs jedzenie w Rzymie to dwie osobne historie. Niestety, to już nie zestaw parmezan&szynka parmeńska. Mediolan jest pełen restauracji, które wyzjaą bardziej zdrowy tryb życia z niewielkim odniesieniem do włoskiej tradycji. Jednak nadal można dobrze zjeść.


Botega Caffe Cacao
Corso Giuseppe Garibaldi 12
Milan

Sweet

Gelati
The taste of Italian gelato from La Spezia is really hard to describe. Somewhere between enormously delicious and magnificent is the right place for Gelateria Vernazza's goodness. I would recommend every flavour I have tasted, even though I have no idea what the yellow one was. Labelled as Crema Chantilly was supposed to be vanilla flavour, however, it was so composite of so many levels.. Not even mentioning the pistachio one with huge chunks of pistachio nuts. Since I am not really an ice cream person this Gelateria has probably changed my mind.

Smak włoskich 'gelato' z miejscowości La Spezia jest ciężki do opisania. Gdzieś pomiędzy nieziemsko dobrymi a wyśmienitymi jest odpowiednie miejsce dla lodziarni Gelateria Vernazza. Poleciłabym każdy smak którego próbowałam, chociaż nie mam pojęcia czym był ten jasno-zielony. Podpisany jako Crema Chantilly i opisany przez miłą Panią jako wanilia, jednak składał się z tak wielu poziomów.. Nie wspominając pistacjowego,  z ogromną ilością pistacji. Nie jestem wielbicielką lodów, jednak po wizycie w La Spezii zmieniam zdanie.

Gelateria Vernazza
Corso Cavour, 213
La Spezia
The best in Milan
One hour walk just to try 'the best gelato in Milan'. Worth it. Although localization is not perfect, try them. I can recommend (as always) pistachio flavor, but this time the roasted pistachio one. It's their specialty and you can feel it.

Godzina spaceru tylko po to, żeby spróbować 'najlepszych gelato w Mediolanie'. Chociaż lokalizacja nie jest idealna, spróbujcie ich. Mogę polecić (jak zwykle) smak pistacjowy, ale tym razem jest to prażona pistacja. To ich specjalność, co da się wyczuć.

La Gelateria Della Musica
Via Paolo Lomazzo 18
MilanParfait di Pistacchio
Creamy, nutty with a breath of chocolate chunks. Unfortunately, also difficult to describe its taste as a whole. You have to try this on your own because the experience is worth every money (in this particular case not really much).
PS. Pizza also highly recommended!

Kremowe, orzechowe z posmakiem czekoladowych drobinek. Niestety także ciężkie do opisania w smaku jako całość. Trzeba samemu spróbować by się przekonać, a doświadczenie tego jest warte każdych pieniędzy (w tym przypadku nawet nie tak dużo)
PS. Pizza jest również warta polecenia!

Cucineria la Mattonaia
Via della Mattonia, 14
Firenze


Italian baked goods

Bomboloni
Typical doughnut in sugar icing filled with Italian Pastry Cream (Custard).
To be honest, I hate doughnuts and I could hardly ever find something luscious about puffy, fatty dough. I know that in 80% atmosphere of Italy does its work here, but this doughnut was really good. At least for two bites. Worth to try.

Zwyczajny pączek obtoczony w cukrze wypełniony włoskim kremem Custard. Szczerze mówiąc, nienawidzę pączków i rzedko kiedy potrafię znaleźć coś pociągającego w puszystych, tłustych ciastach. Zdaję sobie sprawę że w 80% to zasługa włoskiej atmosfery, ale ten pączek był na prawdę dobry. Przynajmniej dwa gryzy. Wart spróbowania.


Cornetto
Saying it's a croissant would be a faux pas for every native Italian. In the Internet you can find plenty of explainations why it is not even close to french pastry. More sugar, vanilla and lemon flavoured, enriched with egg and less dry than croissant. And yes, it tastes much better. Especially eaten standing by the cafe with Italian espresso. 100% Italian style.

Mówiąc, że to croissant popełnia się duże faux pas według rodowitego Włocha. W internecie można znaleźć mnóstwo wytłumaczeń dlaczego nie są do siebie ani trochę podobne. Więcej cukru, o waniliowo-cytrynowym posmaku wzbogacone o jajka i mniej suche od croissanta. I tak, smakują lepiej. Zwłaszcza zjedzone na stojąco w typowej włoskiej kawiarni popite espresso. 100% po włosku.Biscottificio Innocenti
While doing my preparation before trip to Rome I have found this little, family-owned bakery with huge, old-school oven from 1950s. Situated in a tiny backstreet of Trastevere is a veritable gem of bakery business. Number one in almost every ranking of the best bakery in Rome equally still remaining its cosy atmosphere. What about their offer? Probably the best cantuccini and bruttiboni. Totally proud I have been there and had an opportunity to talk with the owner.

Podczas przygotowań do podróży po Rzymie znalazłam tą małą, rodzinną piekarnię z wielkim, old-school'owym piecem z 1950 roku. Usytuowana w małym zaułku Trastevere jest istną perełką wśród piekarni. Numer jeden w niemal każdym rankingu najlepszych cukierni w Rzymie, a do tego wciąż zachowuje swą kameralną atmosferę. Co oferują? Prawdopodobnie najlepsze cantuccini i bruttiboni. Jestem przeszczęśliwa że miałam możliwość porozmawiać z właśicielką.

Biscottificio Innocenti
Via della Luce, 21
Trastevere, Roma


No comments:

Post a Comment