Wednesday, 24 May 2017

Roasted asparagus with hollendaise sauce | Pieczone szparagi z sosem holenderskim.

Three main ingredients. Perfect simplicity. Any complicit combinations are not welcomed when you can satisfy yourself with lunch like this. Besides, it's aphrodisiac. Do we need to say more?

Trzy główne składniki. Idealna prostota. Żadne bardziej złożone kombinacje są niewskazane jeśli możesz w pełni cieszyć się taką kolacją. Poza tym, to afrodyzjak. Czy musimy mówić dalej?Tuesday, 2 May 2017

Homemade pasta with spicy sauce | Pikantny makaron domowy.

Paradoxically quick and perfect with its imperfections - homemade pasta covered with a fresh but hearty spicy tomato sauce spiced up with chiorizo sausage. Combination of polish tradition, Italian classics and Spanish spiciness.

Paradoksalnie szybkie danie, idealne w swej niedoskonałości - domowy makaron przykryty świeżym, ale konkretnym, pikantnym sosem podkręconym kiełbaską chiorizo. Połączenie polskiej tradycji, włoskiej klasyki i hiszpańskiej pikanterii.


Monday, 24 April 2017

Thai soup | Zupa tajska.

All your cravings for something oriental can now be satisfied with this extremely quick thai soup. It is not that kind of fancy recipe which requires ingredients with foreign sounding names. It is based on simple ingredients with a sprinkle of orient from the smart seasoning.

Wszystkie wasze zachcianki na coś orientalnego mogą być zaspokojone przpisem na tą zaskakująco szybką w przygotowaniu zupę tajską. To nie jest jeden z tych wymyślnch przepisów który wymaga użycia składników o dziwnych nazwach. Bazuje on na podstawowych składnikach, a swój orientalny posmak zawdzięcza sprytnemu użyciu niektóych przypraw.Saturday, 15 April 2017

The perfect cheesecake | Sernik idealny.

In today's episode: Short history about our welcoming slogan and history of the blog. Moreover, explanation why this cheesecake is so perfect and why you should try it at least once in your life if you are a cheesecake geek. Stay tuned!

W dzisiejszym odcinku: Krótka historia naszego hasła powitalnego oraz historia naszego bloga. Dodatkowo, wytłumaczenie dlaczego ten sernik jest najcudowniejszy i powinniście go spróbować choć raz w życiu jeśli jesteście fanami wypieków! 


Sunday, 2 April 2017

Barley, tomatoes, veggies | Pęczak, pomidory, warzywa.

Hi healthy eaters!
Long time no see. It is becoming even more depressing when considering our today's proposition. It is nothing revolutionary nor even a little bit creative. It is just "take everything you have in your (empty) fridge". We started to consider adding bookmark named "students' recipes", so you would omit this place and return to our more fancy dining.

"Long time no see", dość długo tu nie zaglądałyśmy. Jest to dodatkowo bardziej przytłaczające patrząc na danie które mamy dzisiaj do zaproponowania. To nic rewolucyjnego ani nawet zbyt kreatywnego. To jedynie przepis z gatunku "zużyj wszystko co masz w swojej (pustej) lodówce". Zaczęłyśmy nawet rozważać dodanie nowej zakładki "studenckie przepisy", żebyście wiedzieli które rejony bloga omijać i móc w spokoju przeglądać nasze bardziej wyszukane przepisy.


Monday, 20 March 2017

Simple soup from scratch | Prosta zupa od podstaw.

Hi healthy eaters!
Not everyone must necessarily be masters in preparing soups. In this recipe we would like to present how to make really basic vegetable creamy soup, without meat and any complicated steps. If you want to simplify it even more (but it will influence the taste), you can even skip the butternut squash part. 

Nie każdy musi koniecznie być specjalistą od przygotowywania zup. W tym przepisie przedstawiamy jak zrobić na prawdę podstawowy krem warzywny, bezmięsny oraz bez jakichkolwiek udziwnień. Jeśli chcesz jeszcze bardziej go uprościć (lecz ze zmianą w smaku), możesz nawet pominąć część z dynią.Wednesday, 1 March 2017

Carrot soudles | Marchewkowy makaron

Hi healthy eaters!
We are trying to fit into the current trend of preparing noodles from everything except eggs, flour and giving it strange names. So here you have Soudles - combination of noodles and soup. This recipe definitely comes from the "student's life" series. More description of this weird combination of flavors below.

Staramy się wpasować w ostatnią modę tworzenia makaronu ze wszystkiego z wyjątkiem mąki i jajek oraz nadawaniu im dziwnych nazw. Przed wami "soudles", po angielsku kombinacja makaronu i zupy. Lecz nie zwykłego makaronu, bo takiego z marchewki. Ten przepis zdecydowanie należy do cyklu "z życia studenta". Dokładniejszy opis tych dziwnych smakowych połączeń poniżej.