Monday, 5 October 2015

Street Food Festival 8 - 03/04.10.2015

Hi healthy eaters!
The biggest Food Festival in Łódź has already ended, but we can still feel the atmosphere of it. As co-orgazniers, we spent there around 10 hours each day patrolling everything and everyone and could barely feel our feet.. but it was worth it! Amazing people, great food and tons of epic fun! See your around next time! 

Największy festiwal związany z jedzeniem już dobiegł końca, jednak my wciąż czujemy jego atmosferę. jako współorganizatorki, spędziłyśmy tam co najmniej 10 godzin każdego dnia, patrolując wszystko i wszystkich i ledwo odczuwałyśmy własne stopy... ale było warto. Niezwykli ludzi, świetne jedzenie i ogromnie dużo zabawy! Do zobaczenie następnym razem! 

Wholesome girls, xoxo. 


No comments:

Post a Comment